Informasjons skilt

Vi har levert informasjonsskilt siden 2007. Skiltene er basert på LED teknologi. Slike skilt er elegante, lesbare og brukervannlige. I tillegg kan disse skiltene leses på lang avstand, og i sterkt solskinn. Skiltene kan vise all form for information, f. eks. bus-ruter. Informasjonen vises i displayet på enheten ved programmering i et enkelt program ved hjelp av et vanlig tastatur.