Prtljažnik

Prtljažnik na bočnoj strani

Ako želite povećati prtljažni prostor možemo za Vas izraditi dodatne prtljažnike s bočnih strana vozila – slične onima koje imaju klasični autobusi (bunkere). Zahvaljujući ovakvom rješenju dobivamo dodatni kubni metar prtljažnog prostora.

Produbljeni prtljažnik

U našoj ponudi imamo također tip prtljažnika koji povečava prtljažni prostor za cca pola kubnog metra. Izrađujemo ga spuštajući originalni pod prtljažnika. Na taj način dobivamo dodatno mjesto. Pristup ovom prtljažniku može biti realiziran na dva načina: preko standardnih dvokrilnih vrata ili preko vrata prtljažnika na kip. I jedan i drugi način pruža izvrstan pristup prtljažnom prostoru.

Dodatni prtljažnik – SKI BOX

Moguća je i izrada dodatnog prtljažnika tako zvanog SKI BOX-a. SKI BOX je montiran na samonosivom okviru koji omogućava slobodan pristup standardnom prtljažniku unutar vozila. Montaža je moguća na vozilima s standardnim, dvokrilnim vratima te s vratima prtljažnika na kip.